Musikgesellschaft Konkordia

Programme + Flyer

 

2017

2. April 2017: Konzert in der Jugendkirche Einsiedeln

25. Mai 2017: Musikbrunch an Auffahrt im Paracelsuspark

4./5. November 2017: Jahreskonzert

 

2016

13. März 2016: Konzert in der Jugendkirche Einsiedeln

 

2015

7./8. November 2015: Jahreskonzert

 

2014

8./9. November 2014: Jahreskonzert